ALS TreatmentPrivacy Statement

Privacyverklaring voor ALStreatment Kliniek

Bij ALStreatment Kliniek (hierna “wij”, “ons”, “onze”) hechten we veel waarde aan de privacy van onze patiënten en bezoekers van onze website. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en beschermen, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

1. Verzamelde Informatie

1.1 Persoonlijke Informatie: We kunnen persoonlijke informatie verzamelen zoals uw naam, contactgegevens, medische geschiedenis en andere gegevens die nodig zijn voor uw behandeling.

1.2 Gebruiksgegevens: We kunnen gegevens verzamelen over uw gebruik van onze website, zoals IP-adressen, browsertype, de pagina’s die u bezoekt en de datum en tijd van uw bezoek.

2. Gebruik van Informatie

2.1 We gebruiken uw persoonlijke informatie om u te voorzien van medische diensten en om uw behandeling te beheren.

2.2 We kunnen uw contactgegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van afspraken, behandelingsupdates en andere relevante informatie.

2.3 Gebruiksgegevens worden gebruikt om de prestaties en functionaliteit van onze website te verbeteren, evenals voor analytische doeleinden.

3. Delen van Informatie

3.1 We delen uw persoonlijke informatie alleen met derden zoals zorgverleners en medische professionals wanneer dit nodig is voor uw behandeling.

3.2 We zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of anderszins delen met derden voor marketingdoeleinden.

4. Beveiliging

4.1 We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking.

5. Uw Rechten

5.1 U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie, deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen.

5.2 U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie en om uw toestemming in te trekken.

6. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

6.1 We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om veranderingen in ons privacybeleid weer te geven. De bijgewerkte versie zal op onze website worden geplaatst.

7. Contactgegevens

7.1 Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of uw persoonlijke informatie, kunt u contact met ons opnemen.

ALStreatment Kliniek

Chat met ons